شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ماده A-Silicone ثبت روابط فکی (O-Bite)

    ماده A-Silicone ثبت روابط فکی (O-Bite) دارای ثبات ابعادی عالی با کاربری فوق العاده راحت. درک صحیح اکلوژن برای دندانپزشکان الزامی می باشد. نوع و وسعت درمان، نوع رکورد رابطه فکی را مشخص می‏نماید. برخی از این رکوردها عبارتند از: رابطه عمودی فکین، ر
0 تومان / ناموجود
+ -
    ماده A-Silicone ثبت روابط فکی (O-Bite) دارای ثبات ابعادی عالی با کاربری فوق العاده راحت. درک صحیح اکلوژن برای دندانپزشکان الزامی می باشد. نوع و وسعت درمان، نوع رکورد رابطه فکی را مشخص می‏نماید. برخی از این رکوردها عبارتند از: رابطه عمودی فکین، رابطه مرکزی فکین، حداکثر تماس بین کاسپی دندان ها، رکوردهای حرکات خارج مرکزی طرفی و پیشگرایی و روابط موقعیتی که با فیس بو ثبت می شود. در بین تمام روابط فکی، رابطه مرکزی فکین مهمترین و حساس ترین آنهاست. این عامل مهمترین عامل در اکلوژن محسوب می شود. مفهوم CR برای بیش از یک قرن موضوعی مورد تناقض بودهاست. در طول پنجاه سال گذشته دائماً دستخوش تغییر شده است. در طول نیمه دوم قرن بیستم معنای رابطه مرکزی فکین از خلفی‏ترین به فوقانی ترین و سپس به فوقانی- قدامی ترین موقعیت کندیل ها در فوسای مفصلی تغییر یافته است. ثبت CR اهمیت حیاتی در درمان بیماران بی دندان با پروتز کامل دارد. ثابت شده است که یکی از رایج ترین خطاهای موجود در دنچرها رابطه فکی نادرست است. انواع ناهنجاری های فکی عبارتند از:
  • کراس بایت (Cross Bite)
  • رابطه‌ی کلاس یک، دو و سه دو فک
این سه اصطلاح روابط دو فک (و دندان‌های آنها) را در بعد قدامی خلفی (جلو و عقب بودن) تعریف می‌نمایند. به طوریکه رابطه کلاس یک یا نرمال حالتی است که فک پایین در حدود 2 تا 3 میلی‌متر عقب‌تر از فک بالا قرار گیرد. رابطه‌ی کلاس دو وقتی است که فک پایین بیش از 2 تا 3 میلی‌متر عقب‌تر از فک بالا باشد. حالت کلاس 3 حالتی است که فک پایین جلوتر از فک بالا قرار بگیرد.
  • اپن بایت و دیپ بایت (open bite and deep bite)
بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*
    ماده A-Silicone ثبت روابط فکی (O-Bite) دارای ثبات ابعادی عالی با کاربری فوق العاده راحت. درک صحیح اکلوژن برای دندانپزشکان الزامی می باشد. نوع و وسعت درمان، نوع رکورد رابطه فکی را مشخص می‏نماید. برخی از این رکوردها عبارتند از: رابطه عمودی فکین، رابطه مرکزی فکین، حداکثر تماس بین کاسپی دندان ها، رکوردهای حرکات خارج مرکزی طرفی و پیشگرایی و روابط موقعیتی که با فیس بو ثبت می شود. در بین تمام روابط فکی، رابطه مرکزی فکین مهمترین و حساس ترین آنهاست. این عامل مهمترین عامل در اکلوژن محسوب می شود. مفهوم CR برای بیش از یک قرن موضوعی مورد تناقض بودهاست. در طول پنجاه سال گذشته دائماً دستخوش تغییر شده است. در طول نیمه دوم قرن بیستم معنای رابطه مرکزی فکین از خلفی‏ترین به فوقانی ترین و سپس به فوقانی- قدامی ترین موقعیت کندیل ها در فوسای مفصلی تغییر یافته است. ثبت CR اهمیت حیاتی در درمان بیماران بی دندان با پروتز کامل دارد. ثابت شده است که یکی از رایج ترین خطاهای موجود در دنچرها رابطه فکی نادرست است. انواع ناهنجاری های فکی عبارتند از:
  • کراس بایت (Cross Bite)
  • رابطه‌ی کلاس یک، دو و سه دو فک
این سه اصطلاح روابط دو فک (و دندان‌های آنها) را در بعد قدامی خلفی (جلو و عقب بودن) تعریف می‌نمایند. به طوریکه رابطه کلاس یک یا نرمال حالتی است که فک پایین در حدود 2 تا 3 میلی‌متر عقب‌تر از فک بالا قرار گیرد. رابطه‌ی کلاس دو وقتی است که فک پایین بیش از 2 تا 3 میلی‌متر عقب‌تر از فک بالا باشد. حالت کلاس 3 حالتی است که فک پایین جلوتر از فک بالا قرار بگیرد.
  • اپن بایت و دیپ بایت (open bite and deep bite)