شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ابزار ارتودنسی

Filters
پلایر براکت ریموور - کوشا 2376
300,000 تومان
پلایر بند ریموور - کوشا 2318
300,000 تومان
پلایر جانسون - کوشا 2323
300,000 تومان
پلایر سه شاخ - کوشا 2357 THREE JAW
300,000 تومان
پلایر نوک مرغی - کوشا 2357 Reynold
300,000 تومان
پلایر وینگارد باریک - کوشا 2313 Weingard Sharp Tip
300,000 تومان
پلایر یونیورسال - کوشا 2307 Adam
250,000 تومان
وایر کاتر TC - کوشا 2440
400,000 تومان
انبر گچ - فالکن DL.325.200 200mm سر صاف DL.326.200 200mm سر کج
ناموجود
ساید کاتر - فالکن DO.777.300
ناموجود
پلایر 139 - فالکن DO.812.300
ناموجود
پلایر آرچ فورمینگ - فالکن DO.616.300
ناموجود
پلایر آرچ فورمینگ HOLLOW CHOP - فالکن DO.613.700 0.30*0.71 mm
ناموجود
پلایر بند ریمور دسته بلند - فالکن DO.492.700
ناموجود
پلایر تویید سرکج - فالکن DO.713.700 0.30mm to 0.71mm Max 0.56mm *0.71mm
ناموجود
پلایر دلا روزا - فالکن DO.602.300
ناموجود
پلایر سه شاخ - فالکن DO.585.700 0.30mm to 0.50mm Max 0.56mm *0.71mm
ناموجود
پلایر لیگاچر - فالکن DO.385.160 coon DO.388.160 steiner
ناموجود
پلایر نانس - فالکن DO.688.700 0.36mm to 0.71mm Max 0.56mm *0.71mm
ناموجود
پلایر نوک مرغی - فالکن DO.475.300 REYNOLDS DO.460.300 GORDON
ناموجود

1001

ارتودنسی دندان ها یکی از اعمالی است که دندانپزشک متخصص ارتودنسی برای هم ردیف کردن دندان ها و توازن فک ها انجام می دهد. این درمان نیاز به زمان زیاد و تجهیزات خاصی دارد که در مراحل مختلف ارتودنسی کارایی دارند.