دندانه سپید سلامت دندانه سپید سلامت
دندانه سپید سلامت دندانه سپید سلامت
فروش فرزهای میزینگر
فروش ابزار و لوازم عمومی
فروش تجهیزات دندانپزشکی
فروش مواد ضد عفونی کننده
فروش دستکش های مصرفی
اسید اچ دنفیل
توربین پوش باتن دو سوراخ Woodpecker
فروش دستکش لاتکس کم پودر SPA مالزی
بلیچینگ آفیس White Smile
اپکس لوکیتور NSK - iPexII
کامپوزیت Denfil Flow
کوربیلدآپ سلف کیور Master Dent
کیت بلیچینگ خانگی Synergy کاربامید 25% - Master Dent
کیت دیسک پرداخت بین دندانی و نوار پرداخت - Tor VM
پوتی قالبگیری Coltene – Speedex