شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

الواتور

999

Filters
الواتر پریوست بوزر تیتانیومی - کوشا 1720
240,000 تومان
الواتر نیزه ای سرصاف - کوشا 1255
180,000 تومان
الواتر نیزه ای سرصاف دوخم In Tip - کوشا 1257
180,000 تومان
الواتر نیزه ای سرصاف دوخم Out Tip - کوشا 1256
180,000 تومان
الواتور اپیکال مستقیم - فالکن DE.015.301 FIG.301 3 mm
195,000 تومان
الواتور اطفال چپ - فالکن DE.190.050 6.5 mm
195,000 تومان
الواتور اطفال راست - فالکن DE.190.070 6.5 mm
195,000 تومان
الواتور اطفال مستقیم - فالکن DE.190.080 3 mm
195,000 تومان
الواتور پاشنه ای bayonet - فالکن DE. 920.070 3 mm FIG.7
195,000 تومان
الواتور پاشنه ای - کوشا 1208 2mm 1209 2.5mm 1210 3mm 1211 3.5mm 1212 4mm 1213 4.5mm 1214 5mm  
180,000 تومان
الواتور پاشنه ای COF - فالکن DE. 920.060 3 mm FIG.6
195,000 تومان
الواتور پاشنه ای سوزنی - فالکن DE.026.032 FIG.3 4 mm LARGE
195,000 تومان
الواتور پاشنه ای سوزنی - فالکن SMALL DE.025.012 FIG.1 2mm MEDIUM DE.025.062 FIG.6 3mm LARGE DE.025.072 FIG.7 4mm
195,000 تومان
الواتور پاشنه ای لوگزتینگ - کوشا 1228 2mm 1229 2.5mm 1230 3mm 1231 3.5mm 1232 4mm 1233 4.5mm 1234 5mm  
180,000 تومان
الواتور پاشنه دار - فالکن DE. 030.220 2 mm DE. 030.230 3 mm DE. 030.240 4 mm DE. 030.250 5 mm
195,000 تومان
الواتور پرچمی سلدین چپ و راست - کوشا 1241 چپ 1242 راست
180,000 تومان
الواتور پرچمی کرایر چپ و راست - کوشا 1245 چپ 1246 راست
180,000 تومان
الواتور پرچمی کرایر چپ و راست 12mm - کوشا 1247 چپ 1248 راست
180,000 تومان
الواتور پریوست - کوشا 1709 ریز 1710 متوسط
60,000 تومان
الواتور پریوست Allen - فالکن DS.830.091 FIG.9A  
220,000 تومان