شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

کلمپ و رابردم

406

Filters
ست فورسپس 11 عددی - کوشا 1100
3,300,000 تومان
ست فورسپس اطفال 7 عددی - کوشا 1200
2,100,000 تومان
25,000 تومان
فورسپس آتروماتیک بالا چپ و راست - کوشا 1131 چپ 1132 راست
2,200,000 تومان
فورسپس آتروماتیک قدامی بالا - کوشا 1134
2,200,000 تومان
فورسپس آتروماتیک یونیورسال پایین - کوشا 1133
2,200,000 تومان
فورسپس اطفال پرمولر بالا - کوشا 1176
300,000 تومان
فورسپس اطفال ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1178 بالا fig.51s 1179 پایین fig.7
300,000 تومان
فورسپس اطفال سانترال بالا و پایین - کوشا 1175 بالا fig.137 1181 پایین fig.5
300,000 تومان
فورسپس اطفال مولر بالا و پایین - کوشا 1177 بالا fig.3 1180 پایین fig.6
300,000 تومان
فورسپس پرمولر بالا و پایین - کوشا 1103 پرمولر بالا 1108 پرمولر پایین
300,000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا باریک - کوشا 1122 fig.30L
300,000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1106 ریشه کش بالا 1110 ریشه کش پایین
300,000 تومان
فورسپس ریشه کش بلند بالا و پایین - کوشا 1119 بالا fig.151.1/2 1120 پایین fig.33 M
300,000 تومان
فورسپس ریشه کش سانترال بالا - کوشا 1121 fig.29N
300,000 تومان
فورسپس سانترال بالا - کوشا 110
300,000 تومان
فورسپس عقل بالا و پایین - کوشا 1107 بالا fig.67 1111 پایین fig.79
300,000 تومان
فورسپس موسکیتو سرصاف و سرکج - کوشا 3109 12cm سرصاف 3110 12cm سرکج
90,000 تومان
فورسپس مولر بالا چپ - کوشا 1105
300,000 تومان
فورسپس مولر بالا راست - کوشا 1104
300,000 تومان