شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ابزار معاینه

340

Filters
پنس دو خم نوک تیز - کوشا 1351
65,000 تومان
پنس دوخم معمولی - کوشا 1352
65,000 تومان
پنس قفلدار - کوشا 1360
75,000 تومان
پنس گوتا - کوشا 1359
65,000 تومان
دسته آینه طرح هانینگرات - کوشا 1348
65,000 تومان
دسته آینه هشت گوش - کوشا 1346
40,000 تومان
رترکتور مینه سوتا - کوشا 2901
85,000 تومان
ست معاینه 4 عددی - کوشا 1001
162,500 تومان
سر آینه شماره 4 و 5 - کوشا شماره 4 fig.4 22mm شماره 5 fig.5 24mm
150,000 تومان
سرآینه ذره بینی شماره 4 - کوشا 1333
220,000 تومان
سوند دوسر - کوشا 1305 fig.23/17 1306 fig.23/6 1307 fig.23/17B
45,000 تومان
سوند یکسر داسی - کوشا 1301 fig.23
45,000 تومان
سوند یکسر صاف بلند - کوشا 1304 fig.8
45,000 تومان
پنس مستقیم 145mm - کوشا 1375 باریک 1380 متوسط
60,000 تومان
پنس مستقیم کوخری 145mm - کوشا 1389 باریک 1390 متوسط
60,000 تومان
پنس ادسون 120mm - کوشا 1393 1394 کوخری
60,000 تومان
دسته آینه ارگونومیک - فالکن DD.530.010
ناموجود
دسته آینه گرد - فالکن DD.526.010 آبی DD.526.020 سبز DD.526.030 زرد DD.526.040 قرمز DD.526.050 نارنجی
ناموجود
دسته آینه هالو طرح هانینگرات - فالکن DD.545.010
ناموجود
دسته آینه هشت گوش - فالکن DD.540.010
ناموجود