شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

جرمگیری

996

Filters
سیکل اسکیلر ساده - فالکن DP.793.047 FIG.U 15/30
80,000 تومان
سیکل اسکیلر هالو - فالکن DP.793.045 FIG.U 15/30
180,000 تومان
گریسی ساده FIG.1/2 DP.160.027 FIG.1/2
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.11/12 DP.160.117 FIG.11/12
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.13/14 DP.160.147 FIG.13/14
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.15/16 DP.160.167 FIG.15/16 سیکل اسکیلر دسته ساده U 15/30
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.3/4 DP.160.047 FIG.3/4
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.5/6 DP.160.067 FIG.5/6
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.7/8 DP.160.087 FIG.7/8
80,000 تومان
گریسی ساده FIG.9/10 DP.160.107 FIG.9/10
80,000 تومان
گریسی هالو FIG.1/2 - فالکن DP.160.025 FIG.1/2
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.11/12 - فالکن DP.160.115 FIG.11/12
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.13/14 - فالکن DP.160.145 FIG.13/14
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.15/16 - فالکن DP.160.165 FIG.15/16
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.17/18 - فالکن DP.160.185 FIG.17/18
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.3/4 - فالکن DP.160.045 FIG.3/4
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.5/6 - فالکن DP.160.065 FIG.5/6
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.7/8 - فالکن DP.160.085 FIG.7/8
180,000 تومان
گریسی هالو FIG.9/10 - فالکن DP.160.105 FIG.9/10
180,000 تومان
  جرمگیر پیزو اولتراسونیک Scalex جرم گیری دندان عبارتست از پاکسازی دندان‌ها با استفاده از ابزارهای دندان پزشکی با دستگاه اولتراسونیک که به جرم گیری دندان بسیار کمک می‌کند. سطح دندان را تمیز کرده و زبری آن را رفع می کند. روش استفاده از دستگاه های
0 تومان