شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

قیچی

517

Filters
قیچی آیریس با روکش TC - فالکن BS.100.115 115mm سر صاف BS.101.115 115mm سر کج
580,000 تومان
قیچی آیریس دسته خم دار - فالکن BS.549.115 155mm
150,000 تومان
قیچی آیریس - فالکن BS.540.115 115mm سرصاف BS.541.115 115mm سرکج
130,000 تومان
قیچی جراحی با روکش TC - فالکن DS.600.130 130mm سرصاف DS.601.130 130mm سرکج
700,000 تومان
قیچی جراحی دسته خم دار - فالکن DS.539.010 130mm
180,000 تومان
قیچی جراحی - فالکن DS.536.010 130mm سر صاف DS.537.010 130mm سر کج
150,000 تومان
قیچی جراحی دندانه دار - فالکن DS.536.011 سر صاف DS.537.011 سر کج
180,000 تومان
قیچی کراون بر - فالکن BS.920.120 سر صاف BS.921.120 سر کج
150,000 تومان
قیچی گچ بر - فالکن DL.325.200 سر صاف DL.326.200 سر کج
140,000 تومان
قیچی متز - فالکن BS.762.145 سر صاف BS.763.145 سر کج
150,000 تومان
قیچی کاستویجو - فالکن BS.504.120 سر صاف BS.505.120 سر کج
420,000 تومان
قیچی کاستویجو نوک خم دار - فالکن BS.506.115  
420,000 تومان
قیچی میکرو 180mm - فالکن BM.180.180 سرصاف BM.181.180 سرکج
700,000 تومان
قیچی میکرو 150mm - فالکن BM.180.150 سرصاف BM.181.150 سرکج
650,000 تومان
قیچی آیریس سر صاف و سر کج - کوشا 2021 11.5cm سر صاف 2022 11.5cm سرکج  
110,000 تومان
قیچی جراحی سر صاف و سر کج - کوشا 2010 13cm سر صاف 2011 13cm سرکج  
130,000 تومان
قیچی ایریس دسته خم دار - کوشا 2025 11.5mm Lagrange    
120,000 تومان