شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

کن کاغذی

370

کن ها کاغذ هایی هستند که در یکی از مراحل درمان ریشه به منظور جذب کننده ی مواد موجود در کانال ریشه از آنها استفاده می شود. این کاغذ ها به شکل مخروطی تولید شده اند و دارای سایز بندی و تقارب متفاوتی هستند که دندانزشک متخصص طبق اندازه کانال ریشه آنها را انتخاب میکند.

Filters
ناموجود
ناموجود
کن کاغذی تیپر 4% - Meta با طول و عرض متنوع از جنس کاغذ بوده که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مایع موجود در کانال ریشه استفاده می شود .  
ناموجود
کن کاغذی یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.
ناموجود
کن کاغذی مدرج پروتیپر دیادنت یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.
ناموجود
کن کاغذی مدرج تیپر ۴% دیادنت یک مخروطی با عرض و تقارب متنوع از جنس کاغذ است که در درمان ریشه برای خشک کردن و جذب مواد مایع موجود در کانال ریشه استفاده می گردد. نام دیگر کن کاغذی، کن جاذب (absorbent point) می باشد.
ناموجود
[کن کاغذی مدرج - DiaDent]
ناموجود
ناموجود