شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

نوار ها

941

نوار تست قند خون نوار های پلاستیکی یکبار مصرفی هستند که با قرار گرفتن خون در جایگاه مناسب نوار با یک ماده ی شیمیایی به نام گلوکوز اکسیداز واکنش نشان می دهد . سپس انتهای نوار که دارای خاصیت الکترونیکی می باشد توسط دستگاه سنجیده می شود و میزان قند خون را بر روی نمایشگر خود نمایش می دهد.