شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فورسپس

398

فدسپس ها نوعی انبر فلزی هستند که به هنگام کشیدن دندان مورد استفاده قرار میگیرد. فورسپس ها به به دو نوع بزرگسال و اطفال تقسیم می شوند و هر کدام از آنها دارای انواع دیگری نظیر کاهورن، عقل ، مولر ، فنر دار و غیره میباشد .

Filters
ست فورسپس 11 عددی - کوشا 1100
3,740,000 تومان
ست فورسپس اطفال 7 عددی - کوشا 1200
2,380,000 تومان
فورسپس آتروماتیک بالا چپ و راست - کوشا 1131 چپ 1132 راست
2,500,000 تومان
فورسپس آتروماتیک قدامی بالا - کوشا 1134
2,500,000 تومان
فورسپس آتروماتیک یونیورسال پایین - کوشا 1133
2,500,000 تومان
فورسپس اطفال پرمولر بالا - کوشا 1176
340,000 تومان
فورسپس اطفال ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1178 بالا fig.51s 1179 پایین fig.7
340,000 تومان
فورسپس اطفال سانترال بالا و پایین - کوشا 1175 بالا fig.137 1181 پایین fig.5
340,000 تومان
فورسپس اطفال مولر بالا و پایین - کوشا 1177 بالا fig.3 1180 پایین fig.6
340,000 تومان
فورسپس پرمولر بالا و پایین - کوشا 1103 پرمولر بالا 1108 پرمولر پایین
340,000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا باریک - کوشا 1122 fig.30L
340,000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1106 ریشه کش بالا 1110 ریشه کش پایین
340,000 تومان
فورسپس ریشه کش بلند بالا و پایین - کوشا 1119 بالا fig.151.1/2 1120 پایین fig.33 M
340,000 تومان
فورسپس ریشه کش سانترال بالا - کوشا 1121 fig.29N
340,000 تومان
فورسپس سانترال بالا - کوشا 110
340,000 تومان
فورسپس عقل بالا و پایین - کوشا 1107 بالا fig.67 1111 پایین fig.79
340,000 تومان
فورسپس موسکیتو سرصاف و سرکج - کوشا 3109 12cm سرصاف 3110 12cm سرکج
1,100,000 تومان
فورسپس مولر بالا چپ - کوشا 1105
340,000 تومان
فورسپس مولر بالا راست - کوشا 1104
340,000 تومان
فورسپس مولر پایین چپ و راست - کوشا 1161 چپ fig.22L 1162 راست fig.22R
900,000 تومان
فیلترها Clear All