شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فورسپس

398
Filters
ست فورسپس 11 عددی - کوشا 1100
3,300,000 تومان
ست فورسپس اطفال 7 عددی - کوشا 1200  
2,100,000 تومان
ست فورسپس اطفال بدون فنر 10 عددی - فالکن DE.500.001 شامل : * فورسپس FIG.13S * فورسپس FIG.22S * فورسپس FIG.30S * فورسپس FIG.33S * فورسپس FIG.37 * فورسپس FIG.38 * فورسپس FIG.39 * فورسپس FIG.39L * فورسپس FIG.39R * فورسپس FIG.51S
3,500,000 تومان
ست فورسپس اطفال فنردار 7 عددی - فالکن DE.650.000 شامل : * فورسپس FIG.3 * فورسپس FIG.5 * فورسپس FIG.6 * فورسپس FIG.7 * فورسپس FIG.51S * فورسپس FIG.137 * فورسپس FIG.139
2,450,000 تومان
ست فورسپس بزرگسال - دنا پویا دارای یازده جزء کاربردی می باشد که در صورت تغییر رنگ و زنگ زدگی گارانتی تعویض نیز دارد .
0 تومان
ست فورسپس بزرگسال 11 عددی - فالکن DE.750.001 شامل : * فورسپس FIG.2 * فورسپس FIG.7 * فورسپس FIG.13 * فورسپس FIG.17 * فورسپس FIG.18 * فورسپس FIG.22 * فورسپس FIG.33A * فورسپس FIG.51A * فورسپس FIG.67 * فورسپس FIG.79 * فورسپس FIG.86A
3,850,000 تومان
ست فورسپس بزرگسال آناتومیک 11 عددی - فالکن DE.820.002 شامل : * فورسپس FIG.2 * فورسپس FIG.7 * فورسپس FIG.13 * فورسپس FIG.17 * فورسپس FIG.18 * فورسپس FIG.22 * فورسپس FIG.33A * فورسپس FIG.51A * فورسپس FIG.67 * فورسپس FIG.79 * فورسپس FIG.86
5,380,000 تومان
فورسپس آتروماتیک بالا چپ و راست - کوشا 1131 چپ 1132 راست  
2,200,000 تومان
فورسپس آتروماتیک قدامی بالا - کوشا 1134  
2,200,000 تومان
فورسپس آتروماتیک یونیورسال پایین - کوشا 1133  
2,200,000 تومان
فورسپس آناتومیک ریشه کش پایین - فالکن DE.820.330 FIG.33A
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک عقل - فالکن DE.820.670 FIG.67 بالا DE.820.790 FIG.97 پایین
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک مولر بالا - فالکن DE.820.180 FIG.18 چپ DE.820.170 FIG.17 راست
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک مولر پایین - فالکن DE.820.22 FIG.22
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک کاهورن بالا - فالکن DE.820.890 بالا راست FIG.89 DE.820.900 بالا چپ FIG.90
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک کاهورن پایین - فالکن DE.820.861 FIG.86A
480,000 تومان
فورسپس آناتومیک کاهورن پایین محدب - فالکن DE.820.863 FIG.86C
480,000 تومان
فورسپس اطفال بدون فنر بالا - فالکن DE.500.390 FIG.39
350,000 تومان
فورسپس اطفال بدون فنر پرمولر پایین - فالکن DE.500.137 FIG.13S
350,000 تومان
فورسپس اطفال بدون فنر ریشه کش پایین - فالکن DE.500.337 FIG.33S
350,000 تومان